Als ik mensen wel eens voorstel om iets met mindfulness te doen, hoor ik vaak de opmerking dat ze dit in eerste instantie zien als iets zweverigs. Ik vind dat altijd wel grappig omdat ik mindfulness (maar ook andere beoefeningen rondom mentale gezondheid) juist altijd zie als heel concreet.

Als je er onbekend mee bent, snap ik heel goed dat je daar het woord vaag of zweverig aan koppelt. Je ziet wellicht het beeld voor je met mensen op een matje in kleermakerszit. Je hebt iets gehoord over in het hier en nu zijn en leven met aandacht.

Basistraining
Maar ik zie een training in mindfulness juist als een basistraining, omdat er belangrijke basiselementen in zitten die nodig zijn voor mentale gezondheid, veerkracht, gezonde balans en persoonlijke groei.

Contact met je lichaam

Een heel belangrijkste element vind ik het verbeteren van contact met je lichaam. In onze westerse samenleving leven we vaak in ons hoofd, onze gedachtenwereld. Dit, terwijl contact met je lichaam voor veel zaken van belang is. Dit contact is nodig om:

–  te kunnen ontspannen en te genieten van dingen

–  je emoties te kunnen voelen

–  om je grenzen te voelen

–  om je intuïtie te versterken

Kortom, het is heel belangrijk om het contact met je lichaam te herstellen of te bevorderen. En daar is mindfulness uitermate geschikt voor.

Inzicht in jezelf

Door mindfulness word je ook bewuster van jezelf. Hoe je gedachten je beïnvloeden. Welk type gedachten vaak voorbijkomen. Of je oordelend of mild naar jezelf en anderen kunt kijken etc. Het geeft zicht op je automatische neigingen en door dat bewustzijn ontstaat er ruimte voor bewustere keuzes en gedrag.

Realistisch

In het kader van zweverig of niet vind ik het interessant dat een mindful houding juist help in het realistischer kijken naar zaken. Het is immers juist je gedachtenwereld waarin je kunt wegzweven. Je kunt gevangen raken in piekergedachten. Of je kunt juist wegzweven in luchtkastelen. Je kunt de realiteit in je gedachten anders maken dan die is. Ook als je moe bent, kun je met je gedachten denken dat het toch echt niet anders kan om dit of dat nog te doen.

Het uit zich altijd in je lichaam
Terwijl je juist, als we weer terugkeert naar het lichaam, kunt voelen/ervaren wat wel of niet klopt. Als een gedachte niet klopt zal dit zich altijd uiten in het lichaam. Je kunt bijvoorbeeld heel gemakkelijk denken (na al maandenlang hard gewerkt te hebben) dat je dat project van je zieke collega er nog wel bij kunt nemen. En dat er echt geen andere keuzemogelijk is. Voor je gedachtenwereld is het heel gemakkelijk om dit te denken.

Wanneer je focust op je lichaamssignalen voel je waarschijnlijk moeheid, spanning of onrust. Het lichaam ervaart namelijk de daadwerkelijke belasting die een extra project erbij zou betekenen. De spanning die je dan ervaart is een teken dat de gedachte dat het er wel bij kan dus niet klopt. Niet realistisch dus. Wanneer je de keuze zou maken om dit project er niet bij te nemen, ervaar je vermoedelijk dat je lichaam rustiger wordt. Een teken dus dat deze keuze wel past bij de realiteit.

Reality-check
Je lichaam is dus een belangrijke factor voor de reality-check. Mindfulness helpt om veel beter te leren luisteren naar signalen van je lichaam.

Dus is mindfulness zweverig? Juist niet!

Zelf meedoen aan een training?  Training Mindfulness en gezonde balans