Methodieken

Methodieken

Innerlijke Familie

De innerlijke familie is een coachingmethode die zeer snel inzicht, verdieping en handvatten voor verandering geeft. Het model representeert vier verschillende kanten van onszelf. Hierbij maakt het gebruik van het archetypische beeld van een familie wat voor iedereen herkenbaar is. Door de vier rollen in de Innerlijke Familie te benoemen en in hun onderlinge verhouding neer te zetten, wordt vaak heel snel duidelijk hoe iemand met zichzelf omgaat en waar de schoen wringt. 

De verschillende rollen die we onderscheiden zijn:

  • Innerlijk meisje: gevoelskant, vanuit flexibiliteit meebewegen, groeien en veranderen
  • Innerlijk jongetje: energie, inspiratie, innovatiekracht, plezier
  • Innerlijke vrouw: realisme, waarden, vermogen emoties te verwerken, anderen steunen
  • Innerlijke man: denkkracht en daadkracht: visie, discipline, resultaat

Het totaalbeeld van de Innerlijke Familie geeft zicht op iemands balans, manier van omgaan met spanning en ambities, en regie: het vermogen om in balans de eigen talenten te benutten. Hierbij helpen vragen als: Welk familielid krijgt veel ruimte en welke minder? Welk familielid is goed ontwikkeld en welke niet? Hoe is de dynamiek tussen verschillende delen?
Mensen leren hierdoor zichzelf te coachen om stap voor stap tot een betere balans en grotere effectiviteit te komen.

Mindfulness + Acceptance en Commitment Therapie

Mindfulness zien wij als een belangrijke basisvaardigheid voor mentale gezondheid. Het speelt in op het leren creëren van innerlijke rust, maar ook op lichaamsbewustzijn en beter leren voelen. Het geeft inzicht in de eigen gedachtenpatronen en het effect daarvan. Dit helpt om uit piekergedachten te blijven, uit je hoofd te blijven. Door steeds weer terug te gaan naar lichaamsgewaarwording in het hier en nu. Dat geeft meer rust en ontspanning. Mindfulness is een belangrijke basishouding om te voelen en onze emoties te kunnen reguleren. 

Acceptance en Commitment Therapie (ACT) dat in de basis werkt vanuit een mindful houding, zien wij hierbij als een aanvulling en verdieping. ACT wordt wel de tweede generatie gedragstherapie genoemd. Er wordt niet zozeer met de inhoud van de gedachten gewerkt, maar met het losser komen van je gedachten. Dat je gaat inzien dat gedachten maar gedachten zijn en niet de werkelijkheid. In plaats daarvan word je uitgenodigd je te verbinden met je waarden. Hoe wil je leven? Dat je ondanks twijfels en bijbehorende onzekere gevoelens toch die nieuwe weg inslaat. Dat betekent een meer mindful, accepterende houding ten aanzien van emoties en gedachten; je kunt ze waarnemen, maar je hoeft je er vervolgens niet door te laten leiden. 

EMDR traumatherapie

EMDR is een methodiek die mensen helpt traumatische of emotioneel geladen gebeurtenissen (sneller) te verwerken. Wanneer er sprake is van aanhoudende gevoelens rondom een gebeurtenis, herbeleving of gevoel van blijvende alertheid (PTSS klachten) is EMDR een effectieve en efficiënte methodiek om deze gevoelens sneller te verwerken. 

Ook bij sterk vastzittende overtuigingen die gebaseerd zijn op concrete gebeurtenissen uit het verleden kan EMDR zeer behulpzaam zijn. Bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld dat is gebaseerd op vroegere pestervaringen. Door deze techniek toe te passen op de onderliggende gebeurtenissen verandert ook het bijbehorende gevoel en daarmee de overtuiging. Bij mildere klachten kan EMDR eveneens nuttig zijn omdat het mensen helpt sneller uit een negatieve emotionele staat te komen.

Sensorimotor psychotherapie

SP is een relatief nieuwe vorm van psychotherapie, ontwikkeld door Pat Ogden (VS). Het kan worden ingezet bij trauma, maar ook voor heling op diepgewortelde gedragspatronen die in feite zijn ontwikkeld als aanpassing in de vroege hechtingsrelatie met ouders of verzorgers. Pat Ogden is in staat geweest om lichaamsgericht werken te koppelen aan wetenschappelijk breinonderzoek bij stress en trauma. Wij zijn onder de indruk van de doeltreffendheid die hieruit is ontstaan. 

Kern van de methodiek is dat er een enorme verdieping plaatsvindt doordat gewerkt wordt met wat van binnenuit in het lichaam wordt gevoeld. Dit maakt dat de gevoelslaag direct wordt aangesproken en aangeraakt en mee verandert na een sessie.

Bij het werken met trauma en sterke stressreacties wordt in deze benadering gewerkt met de instinctieve overlevingsreacties: vechten, vluchten en bevriezen die ten tijde van een traumatische gebeurtenis worden ingezet. Zolang deze lichaamsherinnering nog in ons lichaam en brein is verankerd, wordt bij nieuwe stress vaak dezelfde reactie in werking gezet. Via sensorymotor technieken leren mensen via het lichaamsbewustzijn (waar het automatisme start) in te grijpen op de standaard reactie. Je leert hoe je jezelf kunt kalmeren in situaties die stress oproepen en hoe je vervolgens tot de gewenste actie kunt komen. Hiermee vergroot je het vermogen om met stressvolle situaties om te gaan. 

Daarnaast kent sensorimotor psychotherapie een specifieke werkwijze voor heling op aanpassingspatronen die in de vroegere hechtingsrelatie zijn ontstaan. Denk aan jezelf aanpassen, jezelf kleiner maken, jezelf juist opblazen, jezelf terugtrekken, alles alleen doen, geen hulp vragen, perfectionisme, te hard werken, geen grenzen stellen, je eigen behoeften negeren, last van anderen op je schouders nemen etc. 

Ook hierbij gaat het ervanuit dat dit soort aanpassingspatronen diepgeworteld zijn. Ze worden als automatisme instinctief ingeschakeld, wat ook verklaart waarom sommige patronen zo moeilijk zijn te doorbreken. In dit geval werkt SP door het hele cluster van fysieke aanpassing, lichaamsbewustzijn, gevoelens en gedachten diepgaand te onderzoeken. Daardoor vindt heling plaats en ontstaan als vanzelf reëlere gedachten en gevoelens over jezelf. Dit leidt tot ander gedrag. Het verbetert zelfgevoel en verruimt je handelingsmogelijkheden. 

Ja, ik wil graag een afspraak maken!

>BEL 06-19 84 86 64 OF NAAR CONTACT

VOOR WIE?

  MEDEWERKER

  WERKGEVER

  ARBOPROFESSIONAL

CONTACT

Eemstraat 15, (boven)
Baarn
Bel  06-19 84 86 64
of e-mail ons