Online training stressreductie en mindfulness

Welkom bij deze videotraining stressreductie en mindfulness.

De training wordt gegeven vanuit een psychologische invalshoek en bestaat uit 4 lessen. In deze lessen wordt steeds iets verteld over het thema van de les. En er worden oefeningen aangeboden. De oefeningen zijn de belangrijkste basis-oefeningen uit de mindfulness, gecombineerd met andere stressreductie oefeningen. De belangrijkste oefeningen zijn ook opgenomen als een geluidsbestand zodat je er gemakkelijk thuis mee kunt oefenen.

De thema’s van de vier lessen zijn:

  1. Automatische piloot versus bewuste aandacht
  2. Gedachtes versus realiteit
  3. Stressreacties
  4. Gezonde grenzen

De training is breder dan alleen mindfulness. We werken o.a. met theorie en werkvormen vanuit  de sensorimotor psychotherapy. Hierbij wordt dieper ingegaan op hoe stress zich fysiek vertaald en ons lichaam en wat we kunnen doen om deze stressreacties te reduceren. Vanuit principes uit de Acceptance and commitment therapy gaan we in op het anders leren omgaan met gedachtes. Tot slot wordt ook ingegaan op het stellen van grenzen,

Iedere les duurt, inclusief de oefeningen en reflectie-opdrachen, ongeveer een uur. Het is de bedoeling dat je in de week na de les iedere dag met iets uit de les oefent. Reken op gemiddeld genomen een half uur per dag.

Kosten voor de online cursus zijn € 100 (exclusief btw)

De cursus is blijvend beschikbaar en de meditaties zijn ook down te loaden als geluidsbestand.

Leer meer over Marina.