Onze diensten

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Begeleiding bij uitval door stress, burnout of andere psychische klachten

Begeleiding na uitval helpt om sneller te herstellen en helpt medewerkers om in de toekomst een betere en duurzame balans te creëren. Tijdens de intake inventariseren we het klachtenbeeld en kijken we naar de factoren die ten grondslag liggen aan de uitval. 

De eerste fase van de begeleiding is vooral gericht op het op gang brengen van herstel.

In de tweede fase van de begeleiding helpen we de medewerker het niet functionele patroon te te doorbreken en beter met stress om te gaan.

Door de werkgever in een driegesprek bij de begeleiding te betrekken, wordt besproken wat vanuit het werk nodig is om tot een optimaal en duurzaam herstel te komen. Bij de afronding van het traject maakt de medewerker een vitaliteitsplan gericht op het verduurzamen van de nieuwe balans. 

Preventief traject: begeleiding om uitval te voorkomen

Juist wanneer er nog geen sprake is van uitval, maar wel van oplopende spanning of moeheidsklachten op het werk, is het zinvol om begeleiding in te zetten. Zo kunnen we uitval voorkomen! Hoe sneller je ingrijpt, hoe minder ver de fysieke ontregeling en des te korter een periode van disbalans hoeft te duren. We inventariseren het klachtenbeeld en onderzoeken de individuele en werkgerelateerde factoren die een rol spelen.

We onderzoeken wat nodig is: kunnen mensen grenzen aangeven, hun eigen behoeftes voelen en daarnaar handelen? Is er sprake van een te sterk perfectionisme of onzekerheid? Hoe gaat iemand met stress en werkdruk om? Hoe zit het met veerkracht? Zijn er kwetsbaarheden of trauma’s die nog van invloed zijn? Is de functie passend? Zijn er ander werkgerelateerde factoren van invloed? Op basis daarvan maken we een voorstel voor de begeleiding.

Energy Control Methode (ECM)     

Bij een deel van de  mensen die te maken heeft met vormen van stress, burnout of chronische vermoeidheid gaat het herstel moeizaam. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat het lichaam niet meer in staat is om fysiek te herstellen. Zelfs in rust zien we bij metingen dat bij deze groep mensen de hartslag een hoogte heeft alsof het lichaam een inspannende activiteit aan het verrichten is. Door de langdurig opgebouwde chronische stress blijft het lichaam in een hoge staat van paraatheid (hoge hartslag, ademhaling etc). Alsof het ‘motortje’ blijft draaien, ook als iemand geen inspanning levert. Het lichaam is door het langdurige hoge stresslevel niet meer in staat terug te schakelen en tot herstel over te gaan. Door middel van de Energy Control Methode (ECM), ontwikkeld door Stans van der Poel, leren we mensen om het schakelsysteem (tussen inspanning en ontspanning) weer te herstellen.

‘Energie opbouwen door gedoseerd sporten, met aandacht voor herstel van de schakelfunctie van inspanning naar ontspanning’

Dit gaat door middel van een rust- en inspanningsmeting op een fiets. Omdat we dit doen bij activatie én in rust wordt zowel de conditie als het herstelvermogen gemeten. Op basis daarvan geven we een advies op maat, voor het precies gedoseerd opbouwen van conditie en advies voor herstel- en ademhalingsoefeningen. Tot slot geven we ook leefstijl- en voedingsadviezen mee. 

Op deze wijze bouwt iemand gezond conditie op en wordt de schakelfunctie tussen inspanning en herstel weer hersteld. Bijkomend voordeel is dat we op basis van deze meting een gericht en onderbouwd advies kunnen geven over de snelheid van opbouw in werk. 

Loopbaan onderzoek en assessment

Er kan sprake zijn van een mismatch zijn tussen de persoon en de functie. Een medewerker is toe aan iets anders, maar weet nog niet wat. Een mismatch of te lang blijven zitten terwijl iemand het niet meer naar zijn zin heeft, is een veel voorkomende oorzaak van verzuim. Mensen wachten soms te lang met het nemen van loopbaanstappen. Tijdig stil staan bij je loopbaan is zeer belangrijk voor duurzame inzetbaarheid.

Een loopbaanonderzoek kan helderheid bieden over de gewenste richting of nodige aanpassingen. In een onderzoek worden drijfveren, capaciteiten en persoonlijkheid in kaart gebracht. Op basis daarvan volgt een rapportage met een advies over passende loopbaanrichtingen. 

Coaching

Een medewerker kan coaching gebruiken om zijn effectiviteit te verbeteren, te groeien in zelfvertrouwen of bepaalde aangeleerde gedragspatronen te doorbreken. Hierdoor kan hij/zij weer vanuit kracht en rust presteren. Soms kunnen bepaalde gedragspatronen in de weg zitten om optimaal te functioneren. Bij coaching helpen we de medewerker zijn of haar gedragsrepertoire te verruimen. Dit werkt versterkend op het gevoel van persoonlijke kracht. 

Coaching kan zich ook richten op loopbaanvragen. Er kunnen allerlei vragen en dilemma’s spelen rondom loopbaanstappen.  In die gevallen is loopbaancoaching waarbij meer ruimte is voor sparren en reflectie zinvol. Ook hierbij kunnen diverse instrumenten en reflectieve opdrachten ingezet worden.

Psychodiagnostisch onderzoek

Soms zijn er signalen dat er (mogelijk) sprake is van een onderliggende psychische stoornis of blijvende kwetsbaarheid die reïntegratie en/of functioneren belemmert. In dat geval kan een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek helderheid bieden.

In een rapportage wordt de diagnose en het beeld gegeven met een advies over wat nodig is om iemand weer zo goed mogelijk voor het werk in te zetten. Uiteraard kan een dergelijk onderzoek alleen zinvol worden ingezet als zowel medewerker als werkgever bereid zijn te zoeken naar constructieve oplossingen.

TRAININGEN EN WORKSHOPS

Training Mindful Werken

De groepstraining Mindful Werken bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur.  De doorlooptijd is ongeveer 10 weken.Tijdens elke bijeenkomst is er gelegenheid om uit te wisselen hoe het gaat en is er een gedeelte theorie. De meeste tijd besteden we aan het doen van oefeningen. Het programma geeft de deelnemer de mogelijkheid om dagelijks bezig te zijn met mindfulness en dat kan al in kleine momenten zitten. De deelnemers krijgen na elke bijeenkomst oefeningen mee, zodat zij er thuis zelf mee aan de slag kunnen. 

Dit programma is opgezet om mensen te leren om zelf innerlijke rust te creëren. Door middel van oefeningen leer je stil te staan bij je gevoelens en ze waar te nemen zonder er in mee te gaan of ze te veroordelen. We maken hierbij gebruik van mindfulness principes.

Mindful Werken is een aandacht- en zelfcompassietraining. Het geeft  inzicht en vraagt om oefening. Om de opgedane ervaringen te kunnen toepassen in de dagelijkse werkpraktijk maken we gebruik van het concept van de innerlijke familie, dat handvatten biedt om acceptatie te bevorderen, emoties te verwerken en spanning los te laten.

Deze training kan door ons geadviseerd worden naast individuele coaching. Losse aanmelding voor deze training is ook mogelijk. Ook kan Mindful Werken in company worden aangeboden. De training Mindful Werken wordt gegeven door Anneke Mijnhardt in Utrecht. 

Incompany workshops

Wij verzorgen workshops rondom thema’s als balans, stresshantering, duurzame inzetbaarheid of vitaliteit. In overleg met de opdrachtgever maken wij een maatwerk programma. Onderdelen kunnen zijn: mindfulness, stresshantering, vitaliteit, drijfveren of hoe mensen zelf hun gevoel van geluk, energie of vitaliteit kunnen bevorderen. 

Teaminterventies, onderzoek of advies rondom gezond samenwerken

Is het ziekteverzuim in uw organisatie hoog? Speelt er iets binnen een bepaalde afdeling? Wij kunnen op organisatie- of teamniveau onderzoeken en meedenken over oplossingen. Op basis van een intake met directie of leidinggevende kunnen wij een voorstel op maat maken.

KOSTEN EN TARIEVEN

De kosten van onze dienstverlening zijn voor de werkgever.

Tarieven

Intakegesprek (1,5 uur). inclusief vragenlijsten, analyse en voorstel: € 330,-

Voor de begeleiding rekenen wij een uurtarief van € 165,-. Gemiddeld genomen zijn trajecten tussen de 8 en 15 coachuren.
Indicatie voor de begeleiding is dat de kosten daarmee doorgaans tussen de € 1300,- en € 2500,- liggen. Gezondheidskundige begeleiding is btw vrij. Voor coaching wordt 21% btw in rekening gebracht.

Naar aanleiding van de intake maken wij een offerte op basis van de inschatting van de zwaarte van de problematiek en de benodigde begeleiding.

Omdat wij geen GGZ instelling zijn is er voor onze dienstverlening geen vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk. Stress, burn-out en overspanning vallen officieel ook niet onder door zorgverzekeraars vergoede zorg.

Wanneer wij inschatten dat voor de klachten van een medewerker een langer begeleidingstraject noodzakelijk is dan reëel is om vanuit de werkgever te bekostigen, dan geven wij dat aan. In dat geval kunnen wij een medewerker naar aanleiding van de intake wel op weg naar de juiste zorg helpen (in overleg met de eigen huisarts). In het geval van een wachtlijst kunnen wij alvast overbrugging-begeleiding bieden. Desgewenst kunnen wij dan wel het werkgerelateerde onderdeel van de begeleiding op ons nemen. 

Wij helpen mensen om te werken vanuit vertrouwen, eigenwaarde, energie en daadkracht.

Ja, ik wil graag een afspraak maken!

>BEL 06-19 84 86 64 OF NAAR CONTACT

VOOR WIE?

  MEDEWERKER

  WERKGEVER

  ARBOPROFESSIONAL

CONTACT

Eemstraat 15, (boven)
Baarn
Bel  06-19 84 86 64
of e-mail ons