Onze diensten

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Begeleiding bij uitval door stress, burnout of andere psychische klachten

Begeleiding na uitval helpt om sneller te herstellen en helpt medewerkers om in de toekomst een betere en duurzame balans te creëren. Tijdens de intake inventariseren we het klachtenbeeld en kijken we naar de factoren die ten grondslag liggen aan de uitval. 

De eerste fase van de begeleiding is vooral gericht op het op gang brengen van herstel.

In de tweede fase van de begeleiding helpen we de medewerker het niet functionele patroon te te doorbreken en beter met stress om te gaan.

Door de werkgever in een driegesprek bij de begeleiding te betrekken, wordt besproken wat vanuit het werk nodig is om tot een optimaal en duurzaam herstel te komen. Bij de afronding van het traject maakt de medewerker een vitaliteitsplan gericht op het verduurzamen van de nieuwe balans. 

Preventief traject: begeleiding om uitval te voorkomen

Juist wanneer er nog geen sprake is van uitval, maar wel van oplopende spanning of moeheidsklachten op het werk, is het zinvol om begeleiding in te zetten. Zo kunnen we uitval voorkomen! Hoe sneller je ingrijpt, hoe minder ver de fysieke ontregeling en des te korter een periode van disbalans hoeft te duren. We inventariseren het klachtenbeeld en onderzoeken de individuele en werkgerelateerde factoren die een rol spelen.

We onderzoeken wat nodig is: kunnen mensen grenzen aangeven, hun eigen behoeftes voelen en daarnaar handelen? Is er sprake van een te sterk perfectionisme of onzekerheid? Hoe gaat iemand met stress en werkdruk om? Hoe zit het met veerkracht? Zijn er kwetsbaarheden of trauma’s die nog van invloed zijn? Is de functie passend? Zijn er ander werkgerelateerde factoren van invloed? Op basis daarvan maken we een voorstel voor de begeleiding.

Energy Control Methode (ECM)     

Bij een deel van de  mensen die te maken heeft met vormen van stress, burnout of chronische vermoeidheid gaat het herstel moeizaam. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat het lichaam niet meer in staat is om fysiek te herstellen. Zelfs in rust zien we bij metingen dat bij deze groep mensen de hartslag een hoogte heeft alsof het lichaam een inspannende activiteit aan het verrichten is. Door de langdurig opgebouwde chronische stress blijft het lichaam in een hoge staat van paraatheid (hoge hartslag, ademhaling etc). Alsof het ‘motortje’ blijft draaien, ook als iemand geen inspanning levert. Het lichaam is door het langdurige hoge stresslevel niet meer in staat terug te schakelen en tot herstel over te gaan. Door middel van de Energy Control Methode (ECM), ontwikkeld door Stans van der Poel, leren we mensen om het schakelsysteem (tussen inspanning en ontspanning) weer te herstellen.

‘Energie opbouwen door gedoseerd sporten, met aandacht voor herstel van de schakelfunctie van inspanning naar ontspanning’

Dit gaat door middel van een rust- en inspanningsmeting op een fiets. Omdat we dit doen bij activatie én in rust wordt zowel de conditie als het herstelvermogen gemeten. Op basis daarvan geven we een advies op maat, voor het precies gedoseerd opbouwen van conditie en advies voor herstel- en ademhalingsoefeningen. Tot slot geven we ook leefstijl- en voedingsadviezen mee. 

Op deze wijze bouwt iemand gezond conditie op en wordt de schakelfunctie tussen inspanning en herstel weer hersteld. Bijkomend voordeel is dat we op basis van deze meting een gericht en onderbouwd advies kunnen geven over de snelheid van opbouw in werk. 

Loopbaan onderzoek en assessment

Er kan sprake zijn van een mismatch zijn tussen de persoon en de functie. Een medewerker is toe aan iets anders, maar weet nog niet wat. Een mismatch of te lang blijven zitten terwijl iemand het niet meer naar zijn zin heeft, is een veel voorkomende oorzaak van verzuim. Mensen wachten soms te lang met het nemen van loopbaanstappen. Tijdig stil staan bij je loopbaan is zeer belangrijk voor duurzame inzetbaarheid.

Een loopbaanonderzoek kan helderheid bieden over de gewenste richting of nodige aanpassingen. In een onderzoek worden drijfveren, capaciteiten en persoonlijkheid in kaart gebracht. Op basis daarvan volgt een rapportage met een advies over passende loopbaanrichtingen. 

Coaching

Een medewerker kan coaching gebruiken om zijn effectiviteit te verbeteren, te groeien in zelfvertrouwen of bepaalde aangeleerde gedragspatronen te doorbreken. Hierdoor kan hij/zij weer vanuit kracht en rust presteren. Soms kunnen bepaalde gedragspatronen in de weg zitten om optimaal te functioneren. Bij coaching helpen we de medewerker zijn of haar gedragsrepertoire te verruimen. Dit werkt versterkend op het gevoel van persoonlijke kracht. 

Coaching kan zich ook richten op loopbaanvragen. Er kunnen allerlei vragen en dilemma’s spelen rondom loopbaanstappen.  In die gevallen is loopbaancoaching waarbij meer ruimte is voor sparren en reflectie zinvol. Ook hierbij kunnen diverse instrumenten en reflectieve opdrachten ingezet worden.

Psychodiagnostisch onderzoek

Soms zijn er signalen dat er (mogelijk) sprake is van een onderliggende psychische stoornis of blijvende kwetsbaarheid die reïntegratie en/of functioneren belemmert. In dat geval kan een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek helderheid bieden.

In een rapportage wordt de diagnose en het beeld gegeven met een advies over wat nodig is om iemand weer zo goed mogelijk voor het werk in te zetten. Uiteraard kan een dergelijk onderzoek alleen zinvol worden ingezet als zowel medewerker als werkgever bereid zijn te zoeken naar constructieve oplossingen.

TRAININGEN EN WORKSHOPS

Training mindfulness & gezond balans

Deze groepstraining bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur.  De bijeenkomsten worden gespreid over een periode van 8 à 9 weken.

In de training komen de basisprincipes van mindfulness aan bod maar wordt ook gewerkt met andere werkvormen die bijdragen aan een gezonde balans. Naast beoefening van mindfulness werken we met werkvormen uit de sensorimotor psychotherapie. Bij deze methodiek wordt veel aandacht besteedt aan het leren reduceren van stressreacties via je lichaam. Ook de methodiek van de innerlijke familie als balans model wordt toegepast. Deze inzicht-gevende methodiek helpt je o.a. bij het versterken van je draagkracht maar ook bij het maken van keuzes rondom balans.

Doel van de training is het leren creëren van innerlijke rust. Je leert je gevoelens en gedachten bewuster te hanteren. Je leert jezelf beter te reguleren en je wordt je bewuster van je wensen en doelen in je leven. Een belangrijk onderdeel is wat ons betreft het betere lichaamsbewustzijn. Door beter naar de signalen van je lichaam te luisteren word je je bewuster van je wensen maar ook van je grenzen. Daarnaast geeft het beoefenen van mindfulness inzicht in al je automatische gedachtepatronen en leer je om daar losser van te komen. Je leert om mild, accepterend en compassievol naar jezelf en anderen te kijken.

Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor uitwisseling maar er wordt vooral veel geoefend. Na een bijeenkomst krijgen deelnemers oefeningen mee om thuis mee aan de slag te gaan. Aangeraden wordt om minimaal een half uur per dag in te ruimen voor oefeningen thuis gedurende de training.

Thema’s die per bijeenkomst aan de orde komen zijn:

  • Automatische piloot versus bewuste aandacht
  • Gedachtes versus realiteit
  • Stressreacties
  • Gezonde grenzen
  • Versterken van draagkracht en wijsheid
  • Duurzame balans

De training wordt gegeven door Marina Wakker in vindt plaats in Baarn. De kosten zijn 495 euro voor een reeks van 6 bijeenkomsten.

Data voor de eerstvolgende training zijn:

Woensdag 9 februari (10-12), dinsdag 15 februari (14-16), donderdag 10 maart (14-16), dinsdag 15 maart (14-16), woensdag 30 maart (10-12), dinsdag 5 april (14-16)

Deelnemen? Stuur een mail naar marina@arbeidspsychologenmiddennederland.nl

Incompany workshops

Wij verzorgen workshops rondom thema’s als balans, stresshantering, duurzame inzetbaarheid of vitaliteit. In overleg met de opdrachtgever maken wij een maatwerk programma. Onderdelen kunnen zijn: mindfulness, stresshantering, vitaliteit, drijfveren of hoe mensen zelf hun gevoel van geluk, energie of vitaliteit kunnen bevorderen. 

Teaminterventies, onderzoek of advies rondom gezond samenwerken

Is het ziekteverzuim in uw organisatie hoog? Speelt er iets binnen een bepaalde afdeling? Wij kunnen op organisatie- of teamniveau onderzoeken en meedenken over oplossingen. Op basis van een intake met directie of leidinggevende kunnen wij een voorstel op maat maken.

KOSTEN EN TARIEVEN

De kosten van onze dienstverlening zijn voor de werkgever.

Tarieven

Intakegesprek (1,5 uur). inclusief vragenlijsten, analyse en voorstel: € 330,-

Voor de begeleiding rekenen wij een uurtarief van € 165,-. Gemiddeld genomen zijn trajecten tussen de 8 en 15 coachuren.
Indicatie voor de begeleiding is dat de kosten daarmee doorgaans tussen de € 1300,- en € 2500,- liggen. Gezondheidskundige begeleiding is btw vrij. Voor coaching wordt 21% btw in rekening gebracht.

Naar aanleiding van de intake maken wij een offerte op basis van de inschatting van de zwaarte van de problematiek en de benodigde begeleiding.

Omdat wij geen GGZ instelling zijn is er voor onze dienstverlening geen vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk. Stress, burn-out en overspanning vallen officieel ook niet onder door zorgverzekeraars vergoede zorg.

Wanneer wij inschatten dat voor de klachten van een medewerker een langer begeleidingstraject noodzakelijk is dan reëel is om vanuit de werkgever te bekostigen, dan geven wij dat aan. In dat geval kunnen wij een medewerker naar aanleiding van de intake wel op weg naar de juiste zorg helpen (in overleg met de eigen huisarts). In het geval van een wachtlijst kunnen wij alvast overbrugging-begeleiding bieden. Desgewenst kunnen wij dan wel het werkgerelateerde onderdeel van de begeleiding op ons nemen. 

Wij helpen mensen om te werken vanuit vertrouwen, eigenwaarde, energie en daadkracht.

Ja, ik wil graag een afspraak maken!

>BEL 06-19 84 86 64 OF NAAR CONTACT

VOOR WIE?

  MEDEWERKER

  WERKGEVER

  ARBOPROFESSIONAL

CONTACT

Eemstraat 15, (boven)
Baarn
Bel  06-19 84 86 64
of e-mail ons