Invalshoeken

Invalshoeken

Psychologisch

Tijdens de intake inventariseren we het klachtenbeeld en kijken we naar individuele factoren die ten grondslag liggen aan de uitval. Hoe zit iemand qua persoonlijkheid in elkaar? Kunnen mensen grenzen aangeven, hun eigen behoeftes voelen en daarnaar handelen? Is er sprake van een te sterk perfectionisme of onzekerheid? Hoe gaat iemand met stress en werkdruk om? Hoe zit het met veerkracht? Zijn er kwetsbaarheden of trauma’s die nog van invloed zijn?
We brengen dit met de medewerkers in kaart en komen tot een voorstel voor begeleiding. Doel van de begeleiding is herstel, maar ook om in de toekomst vanuit een betere psychologische balans te werken. 

Fysiologisch

Bij klachten zoals stress, overspanning, vermoeidheid en burn-out speelt ook een fysiologische factor mee. Langdurige stress zorgt voor fysieke ontregeling. Vaak blijft het lichaam in een hoge staat van actiegerichtheid, ook wanneer iemand inmiddels tot stilstand is gekomen. Dit is een van de redenen dat het herstel soms niet goed genoeg op gang komt. Wij vinden het daarom belangrijk om ook naar conditie en herstelvermogen te kijken en hebben een manier om dit sneller op gang te krijgen. Wij maken daarbij gebruik van de Energy Control Methode (ontwikkeld door Stans van der Poel). Ecm helpt de schakelfunctie tussen inspanning en herstel weer in werking te zetten. Daarnaast wordt op gedoseerde wijze conditie opgebouwd. Fysieke beweging werkt immers bewezen bevorderend op herstel en mentale klachten.

Systemische invalshoek

Onze focus ligt niet alleen op het individu, maar ook op de context waarin iemand zich beweegt. Er is altijd een wisselwerking. Deze kan zowel een positief als een negatief effect hebben op het individueel functioneren of welbevinden van een medewerker. Met name wanneer er sprake is van een negatieve wisselwerking, bijvoorbeeld tussen leidinggevende of met bepaalde collega’s, verergert dat de spanning en de individuele problematiek. Het is dan belangrijk om niet alleen de individuele problematiek aan te pakken, maar ook de negatieve interactiespiraal te doorbreken. Daarom maakt een driegesprek met de leidinggevende, eventueel aangevuld met HR of bedrijfsarts, deel uit van onze begeleiding. In dit driegesprek wordt ook aandacht besteed aan drijfveren en individuele factoren van de medewerker. Zo wordt het totale beeld helder en kunnen in goed overleg passende keuzes worden gemaakt.

Arbeidspsychologisch

Naast individuele kunnen ook arbeidspsychologische factoren een rol spelen bij uitval in werk. Hierbij kun je denken aan een functie die eigenlijk niet bij de drijfveren en persoonlijkheid van een medewerker past. Of er is sprake van rolonduidelijkheid, te weinig regelruimte of een te hoge werkbelasting. Om tot structureel herstel te komen is het belangrijk om ook deze factoren aan te pakken. Wij kunnen hierbij een adviserende rol vervullen. 

Ja, ik wil graag een afspraak maken!

>BEL 06-19 84 86 64 OF NAAR CONTACT

VOOR WIE?

  MEDEWERKER

  WERKGEVER

  ARBOPROFESSIONAL

CONTACT

Eemstraat 15, (boven)
Baarn
Bel  06-19 84 86 64
of e-mail ons