Privacyverklaring

Inleiding 

Vanwege de wet AVG wordt ieder bedrijf gevraagd om expliciet te maken hoe wij met privacygegevens omgaan. 

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

Doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt

Website

De website van Arbeidspsychologen Midden Nederland verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van website bezoek of de pagina’s die veel bezocht worden. 

De website en e-mail van Arbeidspsychologen Midden Nederland wordt gehost door Rootnet. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Rootnet.  

Op het moment dat u contact opneemt via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

Via de website worden op dit moment geen nieuwsbrieven gestuurd. Er worden dus geen mailadressen verzameld voor marketingdoeleinden. 

Onze dienstverlening

Onderdeel van onze dienstverlening is o.a. coaching, training, teambegeleiding en psychologische begeleiding. In ons werk houden wij ons aan de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Dit betekent dat persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij hebben hierin een geheimhoudingplicht. Informatie aan derden, zoals bijvoorbeeld de werkgever, wordt alleen gedeeld met toestemming van cliënt of deelnemer. 

Opslag van gegevens

Omdat wij een klein bureau zijn werken wij niet met een centraal registratiesysteem. Er is dus geen sprake van systematische opslag van adresgegevens, geboortedata en/of andere gegevens. De gegevens die aangeleverd worden zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. 

Onze opdrachtgevers zijn werkgevers. Dit betekent dat bij ons in principe geen privé adresgegevens zijn opgeslagen. Aanmelding vindt plaats doordat werkgever naam en werk telefoonnummer en/of mailadres doorgeeft. 

Aan de aard van ons werk verbonden is dat er soms sprake is van een begeleidingsplan of schriftelijke verslagen van begeleiding of coaching. Deze worden opgeslagen achter een met een wachtwoord beveiligde omgeving. Als extra bescherming slaan wij deze documenten op onder voornaam of initialen. 

Daar waar met tests en vragenlijsten wordt gewerkt hebben wij een verwerkingsovereenkomst met de testuitgever. 

Bewaartermijnen

Voor ons geldt een bewaartermijn van twee jaar voor dossiers en verslagen. Na twee jaar worden zowel fysieke dossiers als digitale informatie verwijderd. 

Rechten die u heeft op grond van de wet AVG (ingang 25 mei 2018) 

De volgende recht vloeien voort uit de wet AVG:

Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij ons vastgelegd en bewaard worden. Hiervoor kunt u telefonisch of per mail contact met ons worden opgenomen. 

Recht op rectificatie 

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren.

Recht op overdracht 

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij ons opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u recht op overdracht. Hierbij dienen wij al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

Recht op wissen van gegevens 

Wilt u niet langer dat uw gegevens vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Dit geldt niet voor gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. 

Recht op het indienen van een klacht 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Arbeidspsychologen Midden Nederland niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil u niet dat Arbeidspsychologen Midden Nederland uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact op via marina@arbeidspsychologenmiddennederland.nl