Onze diensten

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Begeleiding bij uitval door stress, burn-out of andere psychische klachten

Begeleiding na uitval helpt om sneller te herstellen en helpt je om in de toekomst een betere en duurzame balans te creëren. Tijdens de intake inventariseren we de klachten die je hebt en kijken we naar de reden van uitval. Dit kunnen zowel factoren zijn in het werk als factoren in jezelf. Denk aan perfectionisme of niet goed grenzen kunnen aangeven.

De eerste fase van de begeleiding is vooral gericht op het op gang brengen van herstel.

In de tweede fase van de begeleiding helpen we je om het niet functionele patroon te te doorbreken en beter met stress om te gaan.

Door de werkgever in een driegesprek bij de begeleiding te betrekken, bespreken we ook wat vanuit het werk nodig is om tot een optimaal en duurzaam herstel te komen. Bij de afronding van het traject maakt je een vitaliteitsplan gericht op het in balans blijven ook op de langere termijn.

Preventief traject: begeleiding om uitval te voorkomen

Juist wanneer er nog geen sprake is van uitval, maar je merkt wel dat er oplopende spanning is of dat je steeds vermoeider raakt, is het zinvol om begeleiding in te zetten. Zo kunnen je juist uitval voorkomen! Hoe sneller je ingrijpt, hoe minder ver de fysieke ontregeling en des te korter een periode van disbalans hoeft te duren. We inventariseren de ernst van je klachten en onderzoeken de individuele en werkgerelateerde factoren die een rol spelen.

Ben je bijvoorbeeld in staat om grenzen aan te geven, kun je je eigen behoeftes voelen en daarnaar handelen? Is er sprake van een te sterk perfectionisme of onzekerheid? Hoe ga je om met stress en werkdruk?  Zijn er kwetsbaarheden of trauma’s die nog van invloed zijn? Is de functie passend? Zijn er ander werkgerelateerde factoren van invloed? Op basis daarvan maken we een voorstel voor de begeleiding.

Energy Control Methode (ECM)     

Bij een deel van de  mensen die te maken heeft met vormen van stress, burn-out of chronische vermoeidheid gaat het herstel moeizaam. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat het lichaam niet meer in staat is om fysiek te herstellen. Zelfs in rust zien we bij metingen dat bij deze groep mensen de hartslag een hoogte heeft alsof het lichaam een inspannende activiteit aan het verrichten is. Door de langdurig opgebouwde chronische stress blijft het lichaam in een hoge staat van paraatheid (hoge hartslag, ademhaling etc). Alsof het ‘motortje’ blijft draaien, ook als je geen inspanning levert. Je lichaam is door het langdurige hoge stresslevel niet meer in staat terug te schakelen en tot herstel over te gaan. Door middel van de Energy Control Methode (ECM), ontwikkeld door Stans van der Poel, leren we mensen om het schakelsysteem (tussen inspanning en ontspanning) weer te herstellen.

‘Energie opbouwen door gedoseerd sporten, met aandacht voor herstel van de schakelfunctie van inspanning naar ontspanning’

Dit gaat door middel van een rust- en inspanningsmeting op een fiets. Omdat we dit doen bij activatie én in rust wordt zowel je conditie als je herstelvermogen gemeten. Op basis daarvan geven we een advies op maat, voor het precies gedoseerd opbouwen van conditie en advies voor herstel- en ademhalingsoefeningen. Tot slot geven we je ook leefstijl- en voedingsadviezen mee. 

Op deze wijze bouw je gezond conditie op en wordt de schakelfunctie tussen inspanning en herstel weer hersteld. Bijkomend voordeel is dat we op basis van deze meting een gericht en onderbouwd advies kunnen geven over de snelheid van opbouw in werk. 

Loopbaanonderzoek en assessment

Er kan sprake zijn van een mismatch zijn tussen jouw persoonlijkheid en drijfveren en de functie. Of ben je toe aan iets anders, maar weet je nog niet wat. Een mismatch of te lang blijven zitten terwijl je het niet meer naar je zin hebt, is een veel voorkomende oorzaak van verzuim. Mensen wachten soms te lang met het nemen van loopbaanstappen. Tijdig stil staan bij je loopbaan is zeer belangrijk voor duurzame inzetbaarheid.

Een loopbaanonderzoek kan helderheid bieden over de gewenste richting of nodige aanpassingen. In een onderzoek worden drijfveren, capaciteiten en persoonlijkheid in kaart gebracht. Op basis daarvan krijg je een rapportage met een advies over passende loopbaanrichtingen.

Coaching

Coaching is een zeer goed hulpmiddel om je effectiviteit te verbeteren, te groeien in zelfvertrouwen of bepaalde aangeleerde gedragspatronen te doorbreken. Hierdoor kun je weer vanuit kracht en rust presteren. Soms kunnen bepaalde gedragspatronen in de weg zitten om optimaal te functioneren. Bij coaching helpen we je je gedragsrepertoire te verruimen. Dit werkt versterkend op het gevoel van persoonlijke kracht. 

Coaching kan zich ook richten op loopbaanvragen. Er kunnen allerlei vragen en dilemma’s spelen rondom loopbaanstappen.  In die gevallen is loopbaancoaching waarbij meer ruimte is voor sparren en reflectie zinvol. Ook hierbij kunnen diverse instrumenten en reflectieve opdrachten ingezet worden.

Psychodiagnostisch onderzoek

Soms zijn er signalen dat er (mogelijk) sprake is van een onderliggende psychische stoornis of blijvende kwetsbaarheid die reïntegratie en/of functioneren belemmert. In dat geval kan een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek helderheid bieden.

In een rapportage wordt de diagnose en het beeld gegeven met een advies over wat nodig is om weer zo goed mogelijk aan het werk te gaan. Uiteraard kan een dergelijk onderzoek alleen zinvol worden ingezet als zowel jijzelf als je werkgever open staan voor de uitkomst en bereid zijn te zoeken naar constructieve oplossingen.

TRAININGEN EN WORKSHOPS

Training Mindful Werken

De groepstraining Mindful Werken bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur.  De doorlooptijd is ongeveer 10 weken.Tijdens elke bijeenkomst is er gelegenheid om uit te wisselen hoe het gaat en is er een gedeelte theorie. De meeste tijd besteden we aan het doen van oefeningen. Het programma geeft de deelnemer de mogelijkheid om dagelijks bezig te zijn met mindfulness en dat kan al in kleine momenten zitten. De deelnemers krijgen na elke bijeenkomst oefeningen mee, zodat zij er thuis zelf mee aan de slag kunnen. 

Dit programma is opgezet om mensen te leren om zelf innerlijke rust te creëren. Door middel van oefeningen leer je stil te staan bij je gevoelens en ze waar te nemen zonder er in mee te gaan of ze te veroordelen. We maken hierbij gebruik van mindfulness principes.

Mindful Werken is een aandacht- en zelfcompassietraining. Het geeft  inzicht en vraagt om oefening. Om de opgedane ervaringen te kunnen toepassen in de dagelijkse werkpraktijk maken we gebruik van het concept van de innerlijke familie, dat handvatten biedt om acceptatie te bevorderen, emoties te verwerken en spanning los te laten.

Deze training kan door ons geadviseerd worden naast individuele coaching. Losse aanmelding voor deze training is ook mogelijk. Ook kan Mindful Werken in company worden aangeboden. De training Mindful Werken wordt gegeven door Anneke Mijnhardt in Utrecht. 

Wij helpen mensen om te werken vanuit vertrouwen, eigenwaarde, energie en daadkracht.

Ja, ik wil graag een afspraak maken!

>BEL 06-19 84 86 64 OF NAAR CONTACT

VOOR WIE?

  MEDEWERKER

  WERKGEVER

  ARBOPROFESSIONAL

CONTACT

Eemstraat 15, (boven)
Baarn
Bel  06-19 84 86 64
of e-mail ons