Training Mindfulness en gezonde balans

In deze 8 weekse training komen de basisprincipes van mindfulness aan bod maar wordt ook gewerkt met andere werkvormen die bijdragen aan een gezonde balans.

Doel van de training is het leren creëren van innerlijke rust en aanwezig zijn in het hier en nu. Je leert jezelf beter kennen en krijgt daarmee ook meer regie over jezelf: over je gedachten en emoties. Je leert je gevoelens en gedachten bewuster te hanteren. Je leert jezelf beter reguleren en je wordt je bewuster van je wensen en doelen in je leven.

Een belangrijk element van het beoefenen van mindfulness is het betere lichaamsbewustzijn. Door beter naar de signalen van je lichaam te luisteren word je je bewuster van je wensen maar ook van je grenzen. Daarnaast geeft het beoefenen van mindfulness inzicht in al je automatische gedachtepatronen en leer je om daar losser van te komen. Je leert om mild, accepterend en compassievol naar jezelf en anderen te kijken.

Naast beoefening van mindfulness werken we met werkvormen uit de sensorimotor psychotherapie. Bij deze methodiek wordt veel aandacht besteedt aan het leren reduceren van stressreacties via je lichaam. In de training wordt ook gewerkt met principes uit de ACT (Acceptance and commitment therapie). Een therapievorm die mindfulness als basis heeft. Ook de methodiek van de innerlijke familie als balans model wordt toegepast. Deze inzicht-gevende methodiek helpt je o.a. bij het versterken van je draagkracht maar ook bij het maken van keuzes rondom balans.

Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor uitwisseling maar er wordt vooral veel geoefend. Na een bijeenkomst krijgen deelnemers oefeningen mee om thuis mee aan de slag te gaan. Aangeraden wordt om minimaal een half uur per dag in te ruimen voor oefeningen thuis gedurende de training. Hoe meer je doet, hoe meer de mindfulness ook gaan beklijven. Dan kan het als houding een onderdeel worden van je leven.

De groepstraining bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur en een stilte dag. De bijeenkomsten worden gespreid over een periode van 8 à 9 weken. Thema’s die per bijeenkomst aan de orde komen zijn:

1. Automatische piloot versus bewuste aandacht
2. Gedachtes versus realiteit
3. Stressreacties
4. Gezonde grenzen
5. Omgaan met emoties
6. Zelfzorg
7. Duurzame balans
8. Afronding en integratie van mindfulness in je leven.

+ Een Stilte-dag

Na de zesde bijeenkomst volgt een stilte-dag. Hierin worden in stilte oefeningen gedaan. Door langere tijd in stilte te werken wordt het makkelijker de blik van externe prikkels naar binnen te richten. Er kan daardoor een verdieping plaats vinden.

Praktische informatie

De training wordt gegeven door Marina Wakker en vindt plaats in Baarn (Eemstraat 15a). Er volgt voorafgaande aan de training een korte telefonische intake.

De training vindt plaatst op dinsdagen van 1600 tot 1800. Data voor de eerstvolgende training zijn:

Woensdagen van 1600 tot 1800

21 september, 28 september, 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 9 november, 16 november en 30 november

De stilte dag is op zaterdag 19 november van 11 tot 1400.

Kosten: 650 euro wanneer je werkgever betaald.
495 euro wanneer je als particulier de training zelf betaald.

Deelnemen? Stuur een mail naar marina@arbeidspsychologenmiddennederland.nl