Het is maar een stem

Soms heb je zo’n week dat een bepaald thema steeds terug komt in coaching. Deze week was dat de negatief, kritische stem. Zo’n stemmetje dat iedereen in meer of mindere mate heeft. Zo’n stem die zegt, joh dit kun je toch niet, niet zo zeuren, stel je niet aan, je had beter moeten weten, dit of dat moet echt beter en ga zo maar door.

Het interessante aan die negatief kritische stem is dat het je niet helpt! Is je dat weleens opgevallen? Het maakt dat je je alleen maar slechter gaat voelen over jezelf. En meestal helpt dat niet om goede acties voor jezelf in gang te zetten.

Wat ook interessant is, is dat mensen vaak naar deze stem luisteren alsof het de waarheid is. Alsof je er naar zou moeten luisteren. Terwijl het over het algemeen gaat om aangeleerde gedachtepatronen. Mogelijk overgenomen van ouders of andere belangrijk personen. Een andere optie die mensen soms kiezen is tegen deze stem gaan vechten.  Dit helpt je alleen ook niet verder want dan zit je met twee strijdende stemmen in je hoofd :-). Dat maakt de spanning vaak alleen maar groter.

Daarom is het goed om je te realiseren dat deze stem zich vaak ontwikkeld heeft vanuit een positieve intentie. Je aanpassen aan de omgeving waarin je bent opgegroeid. Je daarin staande kunnen houden. Alleen op volwassen leeftijd is deze stem dan verworden tot een automatische stem die niet meer klopt met de realiteit nu. Realiseer je je dat de intentie nog steeds goed is of in ieder geval ooit helpend is geweest. Benader deze stem dus vanuit mildheid.

Realiseer je vervolgens dat het maar een stem is. Een stem die aangeleerd is en uit automatisme opkomt. Net als andere aangeleerde gewoontes: zoals de tweede zin van een liedje automatisch afmaken zodra je de eerste gehoord hebt. Dat soort automatismen. Het is niet de werkelijkheid.

Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. De automatische opkomende negatief kritische gedachtes zijn dus niet de waarheid. Je hoeft er niet naar te luisteren. Als ik dat bespreek met mensen kunnen ze er vaak om lachen. Als je er bij stil staat is het ook eigenlijk gek dat we zo’n stem als waarheid aannemen en er naar gaan leven. En dat met humor er naar kijken helpt vervolgens ook weer. Hoe meer je je realiseert dat het maar een stem is als deze opkomt, hoe meer je afstand creëert tussen jou en deze automatisch negatief kritische stem. Zo zal deze stem steeds minder invloed gaan krijgen. En zo wordt je steeds vrijer!