De diepere laag bij loopbaancoaching

Een klant vroeg mij laatst wat er nu eigenlijk zoal aan bod komt bij loopbaancoaching. Een interessante vraag omdat mensen vaak denken bij loopbaancoaching aan het maken van tests en vragenlijsten. Om die vervolgens te matchen met functie-richtingen. Inderdaad is dit maken van een profielanalyse een waardevol element. Toch is loopbaancoaching vaak veel gelaagder. Dit profieldeel noem ik daarom de eerste laag van loopbaancoaching.

De tweede laag

Meestal ben je er met die eerste laag nog niet. Dat komt doordat er onder loopbaanvragen vaak persoonlijke dillema’s en twijfels schuil gaan. Met als gevolg dat mensen dan moeite hebben met keuzes of het daadwerkelijk nemen van stappen. Aandacht daarvoor is in de coaching een minstens even belangrijk onderdeel. Dat is wat ik de tweede laag van loopbaancoaching noem. Bij de tweede laag spelen vragen als: Heb ik vertrouwen in mijn kwaliteiten en mijn toegevoegde waarde? Doe ik wat ik denk dat de buitenwereld van mij verwacht of wat ik zelf wil? Durf ik een stap in het onbekende te zetten? Ga ik voor carierre status of voor wat mij energie geeft? Durf ik mijn intuitie te volgen of blijf ik zoeken naar zekerheid. Het is denk ik niet moeilijk voor te stellen dat dit soort dilemma’s het maken van stappen bemoeilijken.

Waarom het maken van (loopbaan) keuzes soms zo moeilijk is

Het best komen wij als mens tot ons recht als we aansturen op het laten floreren van onze aard. Hoe meer je immers in je leven en werk je eigen oorspronkelijke aard volgt, hoe beter. Dat klinkt heel logisch en simpel. Ik denk dat vrijwel iedereen de gedachte kan volgen dat het meest tot je recht komt als je je ontspannen, veilig en verbonden voelt en doet waar je energie van krijgt. Wanneer je doet wat je van binnenuit ook leuk vindt. Wat het beste bij je past. De realiteit is echter dat we in de complexiteit van het leven niet altijd onze aard volgen. Dat heeft vaak weer te maken met onze ontwikkelingsgeschiedenis. Hier kunnen door een diversiteit aan redenen allerlei verstoringen zijn. We geven dan bijvoorbeeld te weinig ruimte aan wat ons energie geeft. We denken dat we anders moeten zijn dan we zijn. We vertrouwen niet op ons zelf en ga zo maar door.

Weken met de tweede laag

Hierin verder komen binnen (loopbaan) coaching vraagt iets anders dan het maken van een profielanalyse. Voor het verkennen van deze laag zijn daarom meer verdiepende methodieken nodig. Gelukkig heb ik in mijn eigen ontwikkelingsweg als coach/psycholoog vele waardevolle methodieken geleerd. Een methodiek waar ik graag mee werk is het door mijn collega Arienne Klijn ontwikkelde model van de innerlijke familie. Zonder nu het hele model van de innerlijke familie uit te leggen (dat zou aan apart blog vragen) heb ik ervaren dat het model goed werkt voor deze tweede laag. Dit heeft onder meer te maken met het onderscheid dat in dit model gemaakt wordt tussen kanten van ons zelf die onze oorspronkelijke aard vertegenwoordigen en kanten die de aansturende kant vertegenwoordigen. Het in kaart brengen van deze verschillende kanten van ons zelf en hun onderlinge verhouding brengt belangrijke inzichten. En belangrijker nog: het geeft zicht op de stappen die nodig zijn om hier verder in te komen en passende keuzes te maken.

De innerlijke familie drijfverentest: De verbinding tussen de twee lagen

Waar ik zelf erg blij mee ben is dat wij nu ook zelf een drijfverentest op basis van het innerlijke familie model hebben ontwikkeld. Samen met een testontwikkelaar hebben wij een mooie wetenschappelijk gefundeerde drijfveren vragenlijst kunnen maken. Dit geeft een uitslag op 29 drijfveren gekoppeld aan de innerlijke familie. Hiermee hebben wij nu een instrument in handen waarbij we zowel op de eerste als de twee laag kunnen werken.

Op de eerste laag geeft de vragenlijst een uitslag met een breed pallet van 29 drijfveren. Op profielniveau kun je nu heel gemakkelijk de vertaling maken naar ingrediënten voor passende functies. Bovendien geeft input via grafische balkjes en scores ook weer op een heel andere manier informatie en inzicht. Het doet meer een appel op onze rationele manier van denken. Voor de tweede laag is het vervolgens gemakkelijk de koppeling te maken naar de laag van de keuzes. Hoe je wel of niet sturing geeft aan passende keuzes in je leven. Dit gedeelte doet weer meer een appel op ons voelende intuïtieve deel. Beide hebben hun waarde en zijn inzicht-gevend en helpend in het nemen van haalbare stappen.

En dat sluit uiteindelijk weer aan bij onze missie. Het waarderen van al ons verschillend kanten en kwaliteiten en keuzes maken die ons energie geven!

 

Meer weten?

Drijfveren coachtraject